Aktualizacja oprogramowania Agencji Usług Księgowych i Doradztwa Finansowego "Buchalter" s.c.

Ostatnia kompilacja: 8 marca 2013, 13:33

Uwaga! Dla poprawnej aktualizacji programu Fk niezbędne jest pobranie oraz rozpakowanie do folderu K: następujacych plików: E_Fk.exe, E_Fox.exe oraz E_BuchInst.exe


Komentarz dodatkowy: Sprawdzaj datę kompilacji przed pobraniem nowej wersji oprogramowania.