Buchalter s.c.

Agencja Usług Księgowych i Doradztwa Finansowego

Zakres usług


Wykonujemy usługi księgowe w pełnym zakresie dla każdej formy opodatkowania i o dowolnym profilu działalności.

W tym:

- prowadzenie ksiąg rachunkowych, ewidencja środków trwałych i wyposażenia,

- PKPiR, ryczałt ewidencjonowany,

- rozliczenia podatkowe, VAT, kontakty z urzędami Skarbowymi, pomoc i uczestniczenie przy kontrolach podatkowych,

- sprawozdawczość GUS,

- Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i pomoc przy elektronicznej wysyłce ich do KRS,

- kadry i płace,

- usługi związane z rejestracją ZUS, miesięczne deklaracje ZUS,

- sporządzanie deklaracji, wniosków do ZUS dotyczących zatrudnionych pracowników,

- deklaracje roczne PIT-4, PIT-11, IFT,

- inne usługi związane z prowadzeniem księgowości, kadr i płac, takie jak: zaświadczenia, pisma do urzędów, wszelkiego rodzaju wymagane sprawozdania i deklaracje.

Dodatkowo świadczymy usługi z zakresu doradztwa podatkowego.

Inne usługi:

- pomagamy w rejestracji firm osób fizycznych i osób prawnych,

- naszym klientom obcokrajowcom pomagamy w uzyskaniu pozwoleń na pobyt i pracę oraz pozwoleń na prowadzenie biznesu,

- pomagamy w formułowaniu pism do Urzędów,

- szkolimy klientów w zakresie organizacji własnej firmy, organizacji z dziedziny księgowości, kadr, płac i innych obowiązków pracodawcy prowadzącego firmę,

- gwarantujemy klientom pełny kontakt osobisty, elektroniczny i telefoniczny z właścicielami i pracownikami naszej firmy, w zakresie wykonywanych przez nas usług.

Usługi wykonujemy dla firm z kapitałem krajowym i zagranicznym.

Świadczymy usługi dla firm z terytorium całej Polski. Organizacja spływu dokumentów uzgadniana jest każdorazowo z klientem.

Cennik


Ceny usług są uzależnione od formy prowadzenia ksiąg i ilości dokumentów. Ceny za usługi ustalane są z klientem po wstępnym rozpoznaniu formy prowadzenia działalności, zagadnień występujących w firmie ilości dokumentów, ilości zatrudnianych pracowników. Ceny za usługi można negocjować.

Stosujemy okresowo ceny preferencyjne dla firm rozpoczynających działalność.

Podstawowe i minimalne ceny za usługi to:

700 zł netto – dla pełnej rachunkowości,

200 zł netto – dla formy ryczałtowej,

250 zł netto – dla Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów,

50 zł netto – za prowadzenie kadr i płac jednego pracownika.

Dodatkowo pobieramy płatności za deklaracje miesięczne i roczne, sprawozdawczość roczną, dodatkowo zlecane czynności poza podstawowe prace księgowe, kadrowe i płacowe.

Ceny rosną wraz ze wzrostem ilości dokumentów. Przy większej ilości dokumentów mogą być ustalane z klientem ceny ryczałtowe.

Szczegółowa cena za usługi może być ustalona wyłącznie przy osobistym kontakcie z klientem, po wstępnym rozpoznaniu zakresu prac dla danej firmy.

Wizytówka firmy


Firma rozpoczęła działalność w 1989 roku.

Głównym zadaniem firmy była produkcja własnego autorstwa programów na potrzeby księgowości, kadr i płac, wdrażanie i organizowanie księgowości w środowisku elektronicznym każdej formy i wielkości firmy.

Produkcja programów ich wdrażanie i organizowanie pracy księgowej w różnego rodzaju firm była wykonywana przez zespół posiadający duże umiejętności i wiedzę z zakresu przepisów rachunkowych, podatkowych i organizacyjnych.

W kolejnych latach firma zmieniła formę świadczonych usług.

Obecnie wykonujemy usługi w zakresie księgowości, kadr, płac dla wszystkich formy prawnych i podatkowych działalności gospodarczej.

Usługi prowadzone są przez osoby z dużym doświadczeniem zawodowym, posiadamy pełną wiedzę w zakresie każdej formy działalności jak: usługi, produkcja, handel, budżet.

Posiadamy certyfikat i ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Zespół zarządzający naszą firmą, to osoby z wykształcenie wyższym ekonomicznym.

W skład zespołu wchodzi biegły rewident z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, doradca podatkowy, oraz osoby z wyższym wykształceniem ekonomicznym.

Kontakt


Agencja Usług Księgowych i Doradztwa Finansowego Buchalter s.c:


NIP: 895-001-33-23

Regon: 005974534


Adres:

ul. Pieszycka 10 (Krzyki-Gaj)

50-537 Wrocław


Biuro otwarte:

09:00 - 17:00 (pn - pt)

Telefon główny:

+48 71 363 77 07


Osoby zarządzające:

Elżbieta Mączyńska

biegły rewident

Maciej Mączyński

doradca podatkowy

Dojazd